Home Authors Posts by Chaiyapon Chawanwanitchai

Chaiyapon Chawanwanitchai

Chaiyapon Chawanwanitchai
8 POSTS 0 COMMENTS
ชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย หรือ ครูชัย เจ้าของธุรกิจการศึกษา อาทิ Big Brain, Sky Touch และอดีตผู้ร่วมก่อตั้ง Mind English, และนักการตลาดออนไลน์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Marketing in Black